Home LumaFusion 3.0 mang đến khả năng chỉnh sửa video từ ổ đĩa ngoài