Lưu ý: Tất cả các app/game tải trên AppNgon, bạn cần inbox trên Fanpage của AppNgon để lấy tài khoản kích hoạt.